Platforma VIZE 0

Společenství subjektů, které chtějí a mohou ovlivňovat úroveň dopravní bezpečnosti.

O nás

Jakýkoliv počet mrtvých nebo vážně zraněných je na českých silnicích nepřípustný. Selhání jedince je selháním celého systému.

Partneři VIZE 0 se rozhodli vzájemně spolupracovat a koordinovat své individuální projekty, sdílet informace, zkušenosti a metodiky s cílem k systémovým a koncepčním změnám v oblasti dopravní bezpečnosti.

Věříme, že zvyšování úrovně dopravní bezpečnosti mohou být nápomocny subjekty zastupující veřejný sektor, stejně jako komerční a neziskové organizace. Protože společným cílem nás všech je VIZE 0.

 

Vize

Vize

Naší vizí je 0 mrtvých a těžce zraněných na českých silnicích. Hlásíme se k švédské filosofii VIZE 0.
Mise

Mise

Našim cílem je zvyšovat úroveň bezpečnosti na českých silnicích a připravovat se na nadcházející společenské a technologické výzvy.
Hodnoty

Hodnoty

Každý lidský život je pro nás nejvyšší hodnotou. Etika a odpovědnost jsou pro nás samozřejmostí.

Proč?

V roce 2017 na českých silnicích zahynulo nebo bylo vážně či lehce zraněno 27 581 lidí. Doprava je přitom jedinou oblastí, kde se plánuje počet akceptovatelných mrtvých. Pro nás, naše rodiny a přátele je jediným přijatelným číslem 0. Tato vize nás spojila a společně jí chceme dosáhnout.

 

VIZE 0

Kdo?

Obecně se má za to, že bezpečnost silničního provozu je pouze v rukou státu. Naše zkušenost ukazuje, že existuje řada komerčních, výzkumných, neziskových subjektů či individuálních účastníků provozu, pro které je toto téma stejně významné, a proto se chtějí podílet na kultivaci dopravního prostředí. Platforma VIZE 0 se proto stala místem, kde se všechny tyto subjekty mohou vzájemně propojit, koordinovat a podpořit.

 

Všichni partneři

Jak?

Dopravní prostor je třeba chápat jako systém propojující různé oblasti. My tyto oblasti definujeme pracovními skupinami, v rámci kterých jsou daná témata projednávána.

 

Infrastruktura
INFRASTRUKTURA
Dopravní prostředky a technologie
DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY A TECHNOLOGIE
Vzdělávání
VZDĚLÁVÁNÍ
Legislativa a represe
LEGISLATIVA A REPRESE
Marketing a média
MARKETING A MÉDIA

Ke stažení

Zde si můžete stáhnout brožury týkající se dopravní bezpečnosti, výroční zprávy či fakturační údaje nebo loga.