Whiplash syndrom a jeho prevence

Whiplash syndrom a jeho prevence

Projekt Platformy VIZE 0 napomůže včas odhalovat a léčit skrytá poranění krční páteře, k nimž dochází při dopravních nehodách

 

Z dlouhodobých statistik plyne, že nemalá část dopravních nehod je spojena s poraněním krční páteře. Nejčastěji jde o tzv. opěrkový syndrom, který vzniká prudkým pohybem, kdy hlava ve velmi krátkém okamžiku vykoná nepřirozeně velký předklon a následně záklon. Ve velkém počtu případů v období krátce po nehodě má postižený účastník minimální až žádné obtíže, klinický nález bývá zcela normální. „V případě, že poranění nebudou včas diagnostikována a léčena, mohou se po několika měsících objevit příznaky, které bývají velmi pestré - bolesti hlavy, dvojité vidění, závratě, nitroušní šelesty, poruchy spánku, mravenčení v končetinách, poruchy hybnosti,“ uvádí doc. MUDr. Aleš Hahn, čelný odborník na problematiku opěrkového traumatu.

 

Podle Evropské komise každoročně v rámci EU utrpí při nehodách až 800 000 osob opěrkové trauma. Z nich cca 5 procent má dlouhodobé potíže, což s sebou nese nemalé socioekonomické náklady ve výši 10 miliard eur (z celkových cca 180 miliard celkových nákladů nehodovosti). Švédští odborníci udávají, že opěrkové trauma stojí za 70 procenty všech případů invalidity v důsledku zranění při nehodách.

 

Zatímco v řadě západních zemí EU je k problematice opěrkového traumatu přistupováno komplexně, v ČR se doposud jedná o „bílé místo“. Platforma VIZE 0 proto v letech 2020 a 2021 realizuje projekt financovaný z Fondu zábrany škod, který se danou problematikou zaobírá komplexně. „Dojde mj. ke zpracování metodiky provádění příslušné diagnostiky, terapie a rehabilitace. Definuje národní síť referenčních pracovišť, na která by se účastníci nehod mohli obrátit. Rovněž tak důkladně seznámí širokou i odbornou veřejnost s účinnými preventivními opatřeními,“ upřesňuje Roman Budský.

 

 


Bližší informace podá:

Roman Budský

Předseda expertní rady Platforma Vize 0

e-mail: roman.budsky@vize0.cz

tel.: 776 195 576