Projekt Platformy VIZE 0 napomůže včas odhalovat a léčit skrytá poranění krční páteře, k nimž dochází při dopravních nehodách

Padesát procent automobilových nehod má za následek poranění krční páteře v podobě opěrkového syndromu. Polovina postižených je v prvních týdnech bez zjevných příznaků.

Včasná diagnostika a léčba mohou zabránit vzniku vážných trvalých následků.

Platforma VIZE 0 zahájila projekt zabývající se se problematikou opěrkového traumatu komplexně

Projekt Platformy VIZE 0 napomůže včas odhalovat a léčit skrytá poranění krční páteře, k nimž dochází při dopravních nehodách

Nejméně polovina dopravních nehod je spojena s poraněním krční páteře. Nejčastěji jde o tzv. opěrkový syndrom. Podle Evropské komise ho každoročně v rámci EU utrpí při nehodách až 800 000 osob. Z nich cca 5 % mívá dlouhodobé potíže, což s sebou nese nemalé socioekonomické náklady ve výši 10 miliard eur (z celkových cca 280 miliard celkových nákladů nehodovosti). Švédští odborníci udávají, že opěrkové trauma stojí za 70 % všech případů invalidity v důsledku zranění při nehodách.

          „Opěrkové trauma vzniká tím, že během nárazu hlava pasažéra ve velmi krátkém okamžiku vykoná nepřirozeně velký pohyb z jedné extrémní polohy do druhé, tedy dojde kprudkému esovitému švihnutí krční páteří. Může k němu dojít již při nízkých rychlostech okolo 20 km/h,“ uvádí prim. MUDr. Tomáš Fořt, zakladatel ORL praxe FortMedica specializující se na diagnostiku opěrkového syndromu. Ve velkém počtu případů v období krátce po nehodě nemívá postižená osoba žádné obtíže, resp. se jedná jen o potíže marginální. Klinický nález navíc bývá zcela normální. „Pokud však nebudou poranění včas odhalena a léčena, mohou se po několika měsících objevit příznaky, které bývají velmi pestré – bolesti hlavy, dvojité vidění, závratě, nitroušní šelesty, poruchy spánku, mravenčení v končetinách, poruchy hybnosti.“ uvádí doc. MUDr. Dr. med. Aleš Hahn, CSc., přední odborník na problematiku opěrkového traumatu a odborný garant projektu.

 

Problematiku opěrkového syndromu samozřejmě pečlivě sledují i pojišťovny. „Ročně řešíme v povinném ručení 70 tisíc škod, v téměř 40 % případů je příčinou nedodržení bezpečnostní vzdálenosti mezi vozidly, tedy náraz zezadu do jiného vozidla. Většinou se jedná o menší „plechové“ škody, ale každoročně také registrujeme cca 1700 případů poranění krční páteře. Komplexní vyšetření na speciálním přístroji a tím i včasné zahájení léčby je tedy přínosné i pro nás,“ potvrzuje Milan Káňa, tiskový mluvčí pojišťovny Kooperativa.     

 

          Zatímco v řadě západních zemí EU je k problematice opěrkového traumatu přistupováno komplexně, v Česku se doposud jedná o „bílé místo“. Platforma VIZE 0 proto v letech 2020 a 2021 realizuje projekt financovaný z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů, který se danou problematikou zabývá komplexně. „V rámci projektu bude vytvořena metodika provádění příslušné diagnostiky, terapie a rehabilitace. Definujeme národní síť referenčních pracovišť, na která se budou moci účastníci nehod obrátit. Rovněž tak seznámíme širokou i odbornou veřejnost s účinnými preventivními opatřeními,“ upřesňuje Roman Budský, předseda expertní rady Platformy VIZE 0.

 

     Přinejmenším polovina automobilových nehod je spojena s poraněním krční páteře. I sami pasažéři mohou významně přispět k minimalizaci rizika jeho vzniku. „Správné nastavení sedačky, opěrky hlavy i na zadním sedadle a samozřejmě řádné připoutání se bezpečnostními pásy. To vše jsou faktory, které významně přispívají k minimalizaci následků případné kolize. A je dobré mít na paměti, že žádná jízda není dost krátká na to, aby během ní nemohlo dojít k vážné nehodě. Každý řidič by tedy měl vždy důsledně dbát na bezpečnost svou i svých pasažérů,“ uzavírá Jan Čenský, který je mediální tváří projektu.

 

Bližší informace naleznete na webu projektu www.neriskujkrk.cz.

 

Kontaktní osoba:

Roman Budský

Platforma VIZE 0

776 195 576

roman.budsky@vize0.cz

 

 

O Fondu zábrany škod

Fond zábrany škod je zřízen zákonem č. 168/1999 Sb., a věcně ho spravuje Česká kancelář pojistitelů, profesní organizace pojišťoven, které jsou oprávněny na území České republiky provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení). Tyto pojišťovny do fondu zábrany škod odvádí ročně 3 % z přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Prostředky z fondu jsou rozdělovány mezi základní složky IZS, tedy hasiče, policisty a záchranáře, ostatní složky IZS a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích a programy prevence v oblasti škod z provozu vozidel. Více informací: www.fondzabranyskod.cz.