Na školní výlet autobusem pohodlně a hlavně bezpečně

Na školní výlet autobusem pohodlně a hlavně bezpečně

S blížícím se koncem školního roku nastává pro žáčky školou povinné období školních výletů. Cestovat se bude především autobusy. Jaká dodržovat pravidla, aby výlet proběhl zdárně a bezpečně?

 

Ve kterých autobusech se setkáme s bezpečnostními pásy…

Od roku 2004 platí v České republice povinnost instalovat bezpečnostní pásy do nových dálkových autobusů (čili těch, co přepravují výhradně sedící pasažéry). Autobusy určené pro městskou a meziměstskou přepravu cestujících mohou být pásy rovněž vybaveny, ovšem ze zákona tato povinnost nevyplývá. Pásy bývají „jen“ dvoubodové (tzv. bederní), a to z důvodů technických i ekonomických. Výjimkou je celá první řada sedadel za řidičem, sedadla hned za zadními dveřmi a prostřední sedačka v zadní řadě. Zde se setkáme s pásy tříbodovými, jak je známe z osobních automobilů. „Dvoubodové pásy jsou oproti těm tříbodovým méně efektivní, neboť síly působící v důsledku prudkého brždění či dokonce kolize se koncentrují pouze do oblasti kyčlí, případně částečně do oblasti břicha. V každém případě však udrží cestujícího na sedadle a oproti nepřipoutanému pasažérovi minimalizují riziko vzniku vážnějšího zranění, a to mj. při převrácení vozidla,“ říká Roman Budský z Platformy Vize nula. Dvoubodové pásy neumožňují uchycení dětské autosedačky, proto se obecně nedoporučuje cestovat s dětmi ve věku do 3 let dálkovými autobusy.

 

Pasažéři se povinně poutají, řidiči i provozovatelé je o této povinnosti musí informovat

Zákon o silničním provozu jednoznačně stanoví, že osoby přepravované na sedadlech povinně vybavených bezpečnostními pásy musí cestovat připoutány. Jinak mohou zaplatit pokutu až dva tisíce korun. Naopak řidič autobusu má povinnost poučit cestující starší 3 let či osoby je doprovázející o povinnosti pásy použít. Osobně nebo jiným vhodným způsobem. A stejnou poučovací povinnost má i provozovatel vozidla. Nejčastěji se bude jednat o příslušný symbol. Prováděcí předpis totiž stanoví, že u autobusu registrovaného v České republice, který je vybaven zádržným systémem, musí být viditelně pro každé sedadlo umístěn výrazně zobrazený piktogram, který může být v horní části doplněn textem „PŘIPOUTEJTE SE“.

 Piktogram upozorňující na povinnost používat zádržný bezpečnostní systém stanovený pro vozidla kategorií M2 a M3

Obrázek č. 1: Piktogram upozorňující na povinnost používat zádržný bezpečnostní systém stanovený pro vozidla kategorií M2 a M3

 

Prováděcí předpis však současně stanoví, že pro přepravované osoby jsou stejně závazné i piktogramy provedené v jiné grafické podobě, ze kterých smysluplně vyplývá povinnost zapnout bezpečnostní pás a které jsou umístěny na bočním zasklení autobusů, popřípadě světelný panel umístěný v přední části autobusu a viditelný ze všech sedadel.

 

Kolik dětí smí cestovat v autobusu nevybaveném bezpečnostními pásy?

Odpověď poskytne zákon o silničním provozu, který uvádí, že počet osob starších 12 let nesmí překročit povolený počet přepravovaných osob. Tedy jedno sedadlo, jedno dítě. Pokud však budou přepravovány děti do 12 let, může jich být více než sedaček, ale limitující je maximální přípustná užitečná hmotnost vozidla. „Rozhodně však nelze doporučit ani v případě dětí mladších 12 let překračovat maximálně přípustný počet přepravovaných cestujících. Pokud sedí každé dítě ve své sedačce, je to pro ně maximálně pohodlné a také bezpečné,“ uzavírá Roman Budský.

 

Jak často se v autobusech (ne)poutáme?

Jedna věc je vybavení autobusů bezpečnostními pásy, druhá pak jejich používání. Podle aktuálních údajů dostupných na webových stránkách České observatoře bezpečnosti silničního provozu se řidiči a především cestující v autobusech poutají výrazně méně než osoby jedoucí v osobních a nákladních automobilech. Pokud se jedná o řidiče autobusů, vždy se poutá, případně nepřipoutá se pouze výjimečně celkově 61,6 procenta respondentů. V případě jejich pasažérů je to o poznání horší, jedná se pouze o 42,5 procenta. A rovných 40 procent respondentů z řad cestujících odpovědělo, že se většinou či dokonce nikdy nepoutají. „A to je velmi nerozumné. I dvoubodové bezpečnostní pásy používané na sedadlech autobusů výrazně snižují riziko vážného zranění při případné nehodě. Severoamerická The National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) uvádí, že v případě čelního nárazu sníží dvoubodový pás riziko smrtelného zranění o polovinu,“ uzavírá Roman Budský.

             

Laboratorní testy efektivity používání bezpečnostních pásů v autobusech

https://schoolbusseatbeltsafety.com/tests/

 

Nepřipoutaní cestující a řidič – záběry z reálné dopravní nehody autobusu

https://www.youtube.com/watch?v=nF-bguqWaDo

 

Bližší informace podá dopravní expert Platformy VIZE 0:

Roman Budský, MBA, BA (Hons)

předseda expertní rady Platformy VIZE 0

tel.: 776 195 576

e-mail:  budsky.roman@volny.cz