Smrtelné dopravní nehody – moderní celosvětová epidemie

Smrtelné dopravní nehody – moderní celosvětová epidemie

Zástupci Českého sdružení obětí dopravních nehod, Platformy VIZE 0 a Autoklubu ČR u příležitosti Světového dne obětí dopravních nehod v pondělí 11. listopadu 2019 představili aktualizovanou a současně rozšířenou publikaci „ABC poškozených a pozůstalých po obětech dopravních nehod.“ Předseda Českého sdružení obětí dopravních nehod Stanislav Vondruška uvedl aktivity konané v rámci Světového dne obětí dopravních nehod.

Ke Světovému dni obětí dopravních nehod, který vyhlašuje Organizace spojených národů každoročně na třetí listopadovou neděli, se připojuje i Česká republika. Celosvětový den vzpomínek tradičně zahajuje pietní akt u Památníku obětí dopravních nehod u nultého kilometru dálnice D1 v Praze 4 na Chodově, letos to bude 17. listopadu.

Počet lidí, kteří každý rok umírají na silnicích, je enormní. Světová zdravotnická organizace dokonce hovoří o tzv. epidemii smrtelných dopravních nehod. „Na celém světě každoročně zemře v důsledku silničních dopravních nehod 1,35 milionu lidí, každý den tak přijde o život 3700 osob. Jeden zbytečně vyhaslý lidský život každých 23 vteřin. Dopravní nehody jsou celosvětově osmou nejčastější příčinou smrti,“ uvádí Libor Budina z Autoklubu ČR. „Tato fakta jsou zároveň jedním z témat při pravidelných setkáních, která pořádá Mezinárodní automobilová federace FIA. Její členové se pak na národních úrovních připojují k celosvětovým preventivním kampaním, jako je například kampaň 3500Lives se zapojením známých osobností,“ dodává Libor Budina.

Roman Budský z Platformy VIZE 0 doplňuje: „Dění na silnicích nejednou připomíná bojovou zónu, celosvětově jsou však počty usmrcených a zmrzačených lidí výrazně vyšší, než v důsledku válečných operací. Celospolečenské ekonomické následky dopravní nehodovosti v řadě států dosahují až tří procent HDP. I v České republice jsou obrovské a v roce 2018 přesáhly částku 80 miliard korun.“

Na tiskovém brífinku byla představena aktualizovaná a současně rozšířená publikace „ABC poškozených a pozůstalých po obětech dopravních nehod.“ Jejím hlavním cílem je poskytnout potřebné rady těm, kteří se po dopravní nehodě ocitají v nelehké životní situaci. Pojednává o otázkách sociálního zabezpečení i pojišťovnictví, zároveň představuje databázi obsahující judikáty vztahující se k odškodňování obětí dopravních nehod. Nechybějí ani rady psycholožky, jak se vyrovnat s nastalou těžkou životní situací.

Publikace je v elektronické podobě, je možné ji stáhnout na webových stránkách www.csodn.czwww.platformavize0.czwww.autoklub.cz či přímo zde.

Předseda Českého sdružení obětí dopravních nehod Stanislav Vondruška představil aktivity konané v rámci Světového dne obětí dopravních nehod a uvedl, že symbolický řetězec bude zahájen v neděli 17. listopadu 2019 v 11 hodin pietním aktem u Památníku obětí dopravních nehod u nultého kilometru dálnice D1 v Praze 4 na Chodově. Organizují ho členové a spolupracovníci Českého sdružení obětí dopravních nehod. V sobotu 23. 11. 2019 od 16 hodin proběhne poradna pro pozůstalé v plzeňském kostele U Ježíška a v neděli 24. 11. 2019 bude připomenuta památka těch, kdo se nevrátili ze svých cest v evangelickém kostele v Moravské Chrastové a v dosud jediné dálniční kapli na dálnici D5 u Plzně.

Publikace ABC poškozených a pozůstalých po obětech dopravních nehod ke stažení.


Bližší informace podají:

Roman Budský

Předseda expertní rady Platforma Vize 0

e-mail: roman.budsky@vize0.cz

tel.: 776 195 576

 

Libor Budina

tajemník Platformy VIZE 0

tel.: 727 901 494

e-mail: libor.budina@seznam.cz