Snímací kamera za oknem automobilu?

Snímací kamera za oknem automobilu?

Umisťování kamer do vozů osobních automobilů pro účely natočení případných důkazních materiálů pro případ střetu či nehody je v České republice stále více populární, v okolních zemích je však nahrávání ostatních účastníků za tímto účelem mnohdy příčinou velmi vysoké pokuty. U nás nic nebrání umístit kameru na čelní okno automobilu, je však třeba respektovat zákonný požadavek, že kamera nesmí bránit řidiči ve výhledu. Žádný závazný předpis neupravuje detailní podmínky pro umisťování kamer, policisté při případné kontrole zpravidla vycházejí z typu vozidla či výšky jeho řidiče. Při pořizování záznamu však je třeba pamatovat na zákon o ochraně osobních údajů.

V řadě zemí hrozí za pořizování soukromých videozáznamů vysoké pokuty

V řadě zemí hrozí za pořizování soukromých videozáznamů vysoké pokuty

Ochrana soukromí bývá v řadě států příčinou, že umisťování a používání obrazových nahrávacích zařízení je zakázané či striktně regulované. Na velmi přísné pokuty je třeba si dávat pozor v Rakousku. Zákon zakazuje pořizovat z vozidla soukromé videozáznamy veřejného prostranství, v opačném případě hrozí pokuta ve výši 10 000, v případě opakovaného porušení zákazu až 25 000 eur. Účastníkům dopravní nehody je však umožněno pořídit si videozáznam ke zdokumentování následků nehody. V Maďarsku je použití pořízených kamerových záznamů pro soukromé účely povolené, ovšem pod podmínkou, že kamera je nastavená na nižší rozlišení, záznam není uchováván déle než pět pracovních dnů a jeho vlastník ho musí zabezpečit proti neoprávněnému přístupu třetí osoby. V Německu s kamerami raději velmi opatrně. Každá spolková země má své regule, navíc ani názory právníků nejsou v tomto směru jednotné. Případné pokuty mohou být extrémně vysoké. V Lucembursku nesmí být pořizovány jakékoliv záznamy veřejného prostranství. V Itálii je nutno na pořízeném záznamu rozmazat registrační značky vozidel, aby nebyly identifikovatelné. V Belgii lze kamerový záznam použít jen pro soukromé účely. Může být použit i jako důkazní prostředek, ale všechny zúčastněné strany o tom musí být informovány. V Portugalsku je instalace kamer zakázána. V Dánsku, Francii, Nizozemsku, Norsku, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku či Velké Británii by neměl být s kamerou problém, ale i zde je třeba doporučit používat pořízené záznamy jen pro osobní účely.