Smrtelné nehody chodců

Smrtelné nehody chodců

V letech 1993-2018 zemřelo na českých silnicích celkově 5 905 chodců. Dlouhodobě se chodci podílejí cca 22 procenty na celkovém počtu obětí dopravních nehod.

V roce 2018 zemřelo v České republice 113 chodců. Sami chodci zavinili smrt 21 osob. V roce 2019 zemřelo za prvních osm měsíců dalších 43 chodců. To bylo meziročně o 24 méně, ačkoliv se celkový počet obětí nehod zvýšil o 9.

 

Chybují řidiči

Dlouhodobě bývá nejčastější příčinou fatálních nehod zaviněných řidiči nepřiměřená rychlost jízdy. Z viny řidičů umírají chodci i na vyznačených přechodech. Dalšími příčinami bývají nesprávné otáčení či couvání a také agresivní jízda.

 

Chybují i chodci

Nejčastěji se jedná o přecházení mimo přechod pro chodce. Chodci umírají kvůli náhlému vstoupení do vozovky z chodníku či krajnice, špatnému odhadu vzdálenosti a rychlosti přijíždějícího vozidla, neočekávanému vstoupení do jízdní dráhy vozidla z nástupního či dělicího ostrůvku. Na smrtelných nehodách se podepisuje i jejich zbrklé či nečitelné chování. Bohužel si dosud řada chodců doposud neuvědomuje, že ani chůze po vyznačeném přechodu pro chodce pro ně neznamená automaticky zajištěnou přednost.


Bližší informace podají:

Roman Budský

předseda expertní rady Platformy VIZE 0

tel.: 776 195 576

e-mail: budsky.roman@volny.cz

 

Libor Budina

tajemník Platformy VIZE 0

tel.: 727 901 494

e-mail: budina@autoklub.cz