Nehody na přechodech pro chodce

Nehody na přechodech pro chodce

V posledních letech zemřela na přechodech pro chodce pětina všech usmrcených chodců. Většina zaviněním řidičů.

 

Jak se k chodcům na přechodu mají chovat řidiči vozidel:

Řidič nesmí ohrozit omezit a dokonce ani omezit chodce přecházejícího silnici po přechodu pro chodce nebo chodce, který zjevně hodlá po přechodu přejít.

 

Jak se mají chovat na přechodu chovat chodci:

V myslích široké veřejnosti stále přetrvává mýtus o jakési absolutní přednosti chodců. Přitom zákon o silničním provozu chodcům jasně stanoví povinnost nevstupovat na přechod bezprostředně před blížícím se vozidlem. Chodci by tak před vstupem na přechod měli zvážit vzdálenost a rychlost blížících se vozidel a na zebru vstupovat opravdu jen v okamžiku, kdy mají jistotu, že přijíždějící vozidla jsou schopna bezpečně zpomalit či zastavit. Tramvaj má ovšem před chodcem přednost vždy, i na přechodu.

 

Co dělají na přechodech špatně chodci…

Zákon o silničním provozu uvádí, že je-li blíže než 50 m křižovatka s řízeným provozem, přechod pro chodce, místo pro přecházení vozovky, nadchod nebo podchod vyznačený dopravní značkou "Přechod pro chodce", "Podchod nebo nadchod", musí chodec přecházet jen na těchto místech. Na přechodu pro chodce se vždy chodí vpravo. A co nejčastěji dělávají chodci při přecházení po přechodu špatně?

 • Nejdou po přechodu, ačkoliv by měli. Zákon o silničním provozu je v tomto ohledu jasný. Je-li blíže než 50 metrů křižovatka s řízeným provozem, přechod, místo pro přecházení vozovky, podchod nebo nadchod, musí chodec přecházet výhradně na těchto místech.
 • Před vstupem na přechod se neujistí, že blížící se vozidla jsou s ohledem na jejich vzdálenost a rychlost schopna bezpečně zastavit. Motorová vozidla opravdu nezastaví na pětníku. Pokud dojde ke střetu, zdravím či dokonce životem na něj doplatí právě chodec. Dobré je přesvědčit se navázáním očního kontaktu s řidičem o tom, že o chodci ví a je připraven dostát své zákonné povinnosti.
 • Nechodí po přechodu vpravo. Na rozdíl od chodníku se po přechodu pro chodce chodí jen a jen vpravo. To zajistí plynulou chůzi chodců bez rizika jejich vzájemné kolize.
 • Po vstupu na přechod náhle výrazně zpomalí, a to zpravidla s ohledem na vozidla blížící se ke druhé polovině přechodu zprava. Ještě nebezpečnějším kouskem, který může chodec provést, je neočekávané couvnutí od středu vozovky zpět do první poloviny přechodu pro chodce.
 • Především na vícepruhových komunikacích nejednou nepamatují na svou povinnost vždy dát přednost tramvaji.
 • Stojí na chodníku v bezprostřední blízkosti přechodu, aniž by zamýšleli přejít vozovku. Řidič, který před jedním přechodem zbytečně zastaví, kolem dalšího často projede bez zpomalení.

 

… a jak chybují řidiči

Předně je třeba zdůraznit, že chodci, který nejen přechází, ale také se zjevně chystá přecházet pozemní komunikaci po přechodu pro chodce, nesmí vzniknout ze strany řidiče žádné nebezpečí. Řidič mu dokonce nesmí při přecházení ani nijak překážet. Přesto však vinou šoférů každoročně na přechodech umírají chodci. Co tedy dělávají řidiči špatně?

 • Nepamatují na svou povinnost, že nesmějí nejen ohrozit, ale ani omezit chodce přecházejícího po přechodu nebo zjevně se jej chystajícího přejít. Každý řidič, který se blíží k přechodu, by měl včas a přiměřeně aktuální situaci přizpůsobit rychlost jízdy svého vozidla. Chodci někdy dovedou překvapit. Zvláště děti či starší osoby.
 • Velmi nebezpečnou chybou na vícepruhové silnici je, pokud nesníží rychlost jízdy nebo nezastaví vozidlo před přechodem pro chodce, učiní-li tak řidiči ostatních vozidel jedoucích stejným směrem. Především v situacích, kdy je výhled na přechod zakryt rozměrnějším vozidlem ve vedlejším pruhu, by měl řidič počítat s přecházejícím chodcem.
 • Projíždějí v těsné blízkosti přecházejícího chodce.
 • Zastaví na přechodu pro chodce či ve vzdálenosti kratší než 5 metrů před ním. Především v případě rozměrnějších vozidel hrozí riziko, že chodec nebude schopen se dostatečně rozhlédnout a ani projíždějící řidiči chodce včas nezaregistrují.
 • A pak je tu nebezpečné zastavení vozidla na přechodu. Na rozdíl od předcházejícího příkladu se jedná o situaci, kdy řidiči „uvízne“ na přechodu pro chodce, neboť nemůže pokračovat v jízdě.
 • Nejednou nepamatují na to, že chodec, který vstoupil na vozovku na signál pro chodce „Volno“, má i po rozsvícení znamení „Stůj“ právo dokončit přecházení k nejbližšímu světelnému zařízení pro chodce. Samozřejmě obvyklou rychlostí chůze. Respektovat je třeba i pomalejší osoby – seniory či jedince pohybově postižené.

Bližší informace podají:

Roman Budský

předseda expertní rady Platformy VIZE 0

tel.: 776 195 576

e-mail: budsky.roman@volny.cz

 

Libor Budina

tajemník Platformy VIZE 0

tel.: 727 901 494

e-mail: budina@autoklub.cz