Viditelný chodec za tmy

Viditelný chodec za tmy

Viditelný chodec za tmy
Noční silnice jsou nebezpečné. Zahraniční výzkumy prokazují, že po setmění je riziko vzniku dopravní nehody až 4x vyšší než za dne. Řidiči hůře odhadují průběh silnice, dostatečně si neuvědomují zhoršenou viditelnost potenciálních překážek, obecně pak neradi mění svůj způsob jízdy, který volí za nesnížené viditelnosti. Noční silnice jsou nebezpečné i pro chodce. Zahraniční výzkumy prokazují, že většina chodců si nepřipouští svou neviditelnost pro motorizované kolegy. Přitom čtvrtina řidičů přiznává, že si chodce jdoucího v tmavém po okraji vozovky vůbec nevšimla. Ani bílé oblečení nelze považovat za řešení. Řidiči si takto oblečených postav všimnou zhruba dvě vteřiny před možným střetem. To je málo na to, aby se dalo srážce zabránit. Je tak především v zájmu chodců pamatovat na svou dostatečnou viditelnost. Riziko jejich úmrtí v noci je totiž až čtyřikrát vyšší než za denního světla. Statistiky dopravních nehod prokazují, že dlouhodobě za tmy umírá v ČR více než polovina ze všech usmrcených chodců. A platilo to i v roce 2018, kdy z celkově 113 obětí z řad chodců zemřelo 58 za tmy. Zahraniční zkušenosti přitom dokazují, že polovina neoznačených chodců, kteří zemřeli za tmy, mohla žít, pokud by řádně použila reflexní doplňky.

Jak se správně a účinně zviditelnit?
Především je třeba připomenout, jak je to pro chodce s povinností používat reflexní doplňky. Zákon o silničním provozu stanoví, že chodec pohybující se mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Povinnost být označen tak platí nejen za tmy, ale i například za svítání, soumraku, mlhy, sněžení či silného deště. Pravidla silničního provozu však neurčují, jak má reflexní doplněk vypadat a kde má být umístěn. Reflexní doplněk by měl mít dostatečnou plochu odpovídající alespoň rozměrům reflexní pásky. Řidiči nejlépe vnímají chodce s reflexními doplňky umístěnými na pohyblivých částech těla – ideálně nad zápěstím a nad kotníkem. Na pohybující se světélkující body reagují zhruba 3x dříve než na reflexní plošky staticky umístěné na trupu. Samozřejmostí je nošení reflexních doplňků na straně ke středu vozovky, musí být viditelné pro řidiče přijíždějící k čelu, ale i k zádům chodce. Tradičně bývají voleny pásky v barvě bílé. Je zde ovšem úskalí, že chodec – ač řádně označen - nebude řidičem včas rozpoznán, neboť postava jdoucí po krajnici může snadno splynout s bílým vodorovným dopravním značením, negativní roli sehrává i bílá barva veřejného osvětlení či světlometů protijedoucích vozidel. Důležitá je totiž nejen viditelnost chodce, ale i jeho kontrast vůči okolí, kde se pohybuje. Zahraniční experti se proto shodují na tom, že za nejlepší barvy reflexních doplňků lze považovat zářivě žlutou (příp. se zelenkavým odstínem), jasně červenou, červenooranžovou či oranžovou.

Nepoužití reflexních doplňků se může náramně prodražit
Chodcům, kteří nedodrží povinnost, označit se reflexními prvky, hrozí bloková pokuta ve výši až 2 000 korun. Chodci by ale měli pamatovat na to, že se vystavují nejen hrozbě finančního postihu, ale případně také možné povinnosti uhradit část léčebných či dalších nákladů vzniklých v souvislosti s dopravní nehodou. Zbývá dodat, že pro chodce mohou být rizikové i nedostatečně osvětlené komunikace ve městech.

Kvalitní reflexní doplňky opravdu chrání
Kvalitní reflexní materiály jsou až 1 500x jasnější než běžné oblečení v bílé barvě. Za nejlepší kombinaci lze považovat světlé oblečení doplněné reflexními pásky. Na takto oblečeného chodce reagují řidiči až 30x dříve než na postavu v tmavém oblečení bez reflexních doplňků a 8-9x dříve než na osobu jen v bílém. Chodec za tmy, svítání a soumraku je bez reflexních doplňků pro řidiče téměř neviditelný. Doposud nejsou k dispozici statistiky smrtelných nehod chodců za snížené viditelnosti v závislosti na použití či nepoužití reflexních prvků. Nicméně odborníci z Estonského silničního úřadu na základě rozboru údajů získaných za více než 10leté období potvrzují, pokud by byli ti chodci, kteří zemřeli za tmy bez reflexních doplňků, řádně označeni, mohla polovina z nich žít.


Bližší informace podají:

Roman Budský

předseda expertní rady Platformy VIZE 0

tel.: 776 195 576

e-mail: budsky.roman@volny.cz

 

Libor Budina

tajemník Platformy VIZE 0

tel.: 727 901 494

e-mail: budina@autoklub.cz