Rozptýlený chodec - nebezpečné používání mobilních telefonů

Rozptýlený chodec - nebezpečné používání mobilních telefonů

Rozptýlený chodec – nebezpečné používání mobilních telefonů

Podle britského průzkumu 72 procent řidičů uvádí, že se setkali s roztržitým chodcem, který vstoupil do vozovky bez rozhlédnutí, protože se aktuálně věnoval mobilnímu telefonu. Z dalšího průzkumu provedeného ve vybraných evropských hlavních městech vyplývá, že celá čtvrtina chodců ve věku 25 až 35 let má při chůzi svůj zrak doslova přilepený na displej svého mobilního telefonu. Dle francouzských odborníků stojí za velkou částí nehod chodců právě smartphone. Nejvíce se to týká mladých ve věku 15-25 let. Chodci s mobilem v ruce při své chůzi působí jako tělo bez duše. Ne náhodou se jim proto začíná říkat smombies (ze slov smartphone a zombies).

 

Stále více zemí registruje zvýšenou nehodovost chodců, za kterou stojí rozptýlenost z důvodu věnování se chytrému mobilu. V havajském Honolulu již dokonce zavedli postih chodců, kteří při přecházení silnice hledí na displej svého mobilu. První takový delikt vyjde nepozorného pěšáka až na 35 dolarů, pokud je chodec přistižen podruhé, zaplatí až 75 dolarů. Pokud je přistižen potřetí, pokuta je až 99 dolarů.

 

Fenomén používání mobilů v silničním provozu se tedy týká nejen řidičů, ale ve stále větší míře i chodců. V řadě zemí se pokoušejí chodce přesvědčit o tom, že by měli při chůzi své mobily odložit, za využití preventivních sdělení. Rovněž tak se můžeme setkat s technickými opatřeními, jako jsou např. červeně svítící pruhy na chodnících tam, kde je provoz řízen semafory a pro chodce svítí červený panáček. Pro chodce s mobilem v ruce zkoušejí na chodnících vyhradit speciální pruhy. On totiž chodec věnující se telefonu může být nebezpečný i pro pěší. A prevence míří i na řidiče. Ve Stockholmu se můžeme setkat se značkami, které šoféry upozorňují na nebezpečí, že se v daném místě mohou setkat s chodci věnujícími svou pozornost jen smartphonu. 

 

Řada dopravních expertů ovšem varuje, že uvedená opatření mohou situaci jen zhoršit. Podle nich jen podporují chodce v jejich nepozornosti při chůzi. Řešením je účinná propagace bezpečné chůze bez mobilu v ruce, přičemž je třeba začít již u školní mládeže. Zkrátka trpělivě a názorně vysvětlovat, že mobil v ruce není nebezpečný jen pro řidiče motorových vozidel. Chůze se sluchátky na uších je nebezpečná, zvláště když posloucháme velmi hlasitou hudbu. To snadno zanikne i siréna projíždějící sanitky. Pokud musíme během chůze vyřídit hovor či esemesku, je lépe zastavit stranou a celou záležitost vyřídit bez nebezpečí pro sebe i ostatní. I chodci jsou účastníky silničního provozu. I pro ně platí povinnost daná zákonem o silničním provozu chovat se na pozemních komunikacích tak, aby svým jednáním neohrožovali život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní. Pokud nepomůže prevence, bude třeba v krajním případě přistoupit k finančnímu postihu nebezpečného nepozorného chodce. V opačném případě budou kráčející zombies se smartphony v ruce stále častěji figurovat ve statistikách smrtelných nehod.


Bližší informace podají:

Roman Budský

předseda expertní rady Platformy VIZE 0

tel.: 776 195 576

e-mail: budsky.roman@volny.cz

 

Libor Budina

tajemník Platformy VIZE 0

tel.: 727 901 494

e-mail: budina@autoklub.cz