EDWARD letos odstartoval v ČR

EDWARD letos odstartoval v ČR

Žádní mrtví na silnicích alespoň během jednoho dne. To je cíl, jehož se už několik let snaží dosáhnout policisté z celé Evropy v rámci bezpečnostní kampaně EDWARD 2019, která byla zahájena během letošního Evropského týdne mobility s mottem „Bezpečná chůze a cyklistika“.

Platforma VIZE 0 byla zastoupena mezi pořadateli tiskové konference u příležitosti zahájení Evropského dne bez úmrtí na silnicích EDWARD 2019 dne 16.9.2019, během kterého letos historicky poprvé vyrazil konvoj mezinárodní organizace TISPOL jedoucí napříč Evropou přímo z Prahy. Ten minulý pátek 26.9.2019 dorazil na setkání zástupců 25 evropských zemí TISPOL v Dublinu k projektu Evropského dne bez úmrtí na silnicích EDWARD 2019. 

Start tour TISPOL

 

Na akci vedle zástupců TISPOL, Magistrátu hl.m.Prahy, BESIP, složek IZS a pověřeného ředitele služby dopravní policie PP ČR plk. Jiřího Zlého vystoupil na téma Chodci s mobily v ruce aneb smartphone zombies, narůstající problém nejen v ČR i předseda expertní rady Platforma Vize 0, Bc. Roman Budský BA (Hons), MBA.

Roman Budský, Platforma VIZE 0

Pojďme se blíže podívat o čem projekt EDWARD vlastně je. Cíl, jehož se už několik let snaží dosáhnout policisté z celé Evropy v rámci této bezpečnostní kampaně, je „žádní mrtví na silnicích alespoň během jednoho dne“. A právě na tuto počest se mohli kolemjdoucí v Praze připojit podpisem ke slibu bezpečnosti, a to nejen na místě tiskové konference v Zítkových sadech, ale také na řadě míst v centru metropole, kde se celý den pohybovali chodící andělé z řad studentů dopravní školy se zraněními upozorňující na dopravní bezpečnost chodců nejen v Praze. U příležitosti tiskové konference byla navíc zahájena výstava andělů za zemřelé chodce na pražských silnicích, kterou naleznete v Zítkových sadech u vstupu do metra na Palackého náměstí. 

Výstava soch andělů za zemřelé

Jak se připojit k projektu EDWARD?

Slib bezpečnosti může složit každý z nás na webových stránkách projectedward.eu. plk. Zlý ke slibu dodává: „Věříme, že již samotné seznámení se s obsahem slibu přiměje čtenáře k zamyšlení se nad obrovskou zodpovědností, ale i zranitelností každého účastníka silničního provozu. Přemýšlejme, co můžeme změnit. Vždyť každé úmrtí spojené s dopravní nehodou je tak zbytečné!“

Andělé podepisují slib bezpečnosti

0 mrtvých na silnicích

0 mrtvých: přání všech zúčastněných

Více informací o projektu EDWARD naleznete zde.

 


Bližší informace podají:

Roman Budský

předseda expertní rady Platformy VIZE 0

tel.: 776 195 576

e-mail: budsky.roman@volny.cz

 

Libor Budina

tajemník Platformy VIZE 0

tel.: 727 901 494

e-mail: budina@autoklub.cz