Polsko

Polsko

 

Aktuální dopravní situace

mapa aktuální dopravní situace

Všeobecně

 

Emisní zóny

- Oficiální emisní zóna ve městě Krakow pro všechny kategorie automobilů (vyjma typů s elektrickým, hybridním a CNG pohonem)

- Zpoplatnění přístupu k silničnímu prostoru (některých ulic) ve městech pro vozidla nad 3,5 t nad 5 t nebo nad 9 t ve městech Wroclaw, Varšava, Lodž, Poznaň

- V současné době zahraničním vozidlům vjezd povolen bez omezení

- Mapa s možnosti rozkrytí detailu o emisní zóně zde

Dálniční poplatky

- Zpoplatnění dálnic pro vozidla do 3,5 t i nad 3,5 t

- Možnost platit přímo v mýtných branách (platební kartou i hotovostí), dále je možné využit pro platbu mýtného elektronickou jednotku ViaToll.

- Více informací a rozdělení vozidel do cenových kategorií

- přehled zpoplatněných silnic

Vybraná další pravidla, povinná výbava nebo zvláštní nařízení nad rámec povinnosti v ČR

- Člen osádky vozidla pohybující se po komunikaci za snížené viditelnosti musí mít na sobě reflexní vestu

- Hasicí přístroj ve vozidla platí pouze pro automobily registrovaná v Polsku

- Děti do 12 let a 150 cm lze přepravovat jen s využitím schváleného dětského zádržného systému. Děti vyšší než 150 cm lze přepravovat připoutané bezpečnostními pásy pro dospělé

- Pokud je taženo nepojízdné vozidlo, musí být označeno výstražným trojúhelníkem na levé straně automobilu

Tolerance alkoholu v krvi

 

- Volné kempování na veřejných prostranství je povolené (mimo národní parky a přírodní rezervace)

Důležitá telefonní čísla

112 integrovaný záchranný systém
997 policie
998 hasiči
999 záchranná služba
986 městská policie
9633 silniční služba

 

VELVYSLANECTVÍ ČR VE VARŠAVĚ

Koszykowa 18, 00-555 Warszawa, Polsko

Tel.: +48/ 225 251 850  +48/225251-850,890

e-mail: warsaw@embassy.mzv.cz

WEB: http://www.mzv.cz/warsaw

 


Bližší informace podají:

Roman Budský

předseda expertní rady Platformy VIZE 0

tel.: 776 195 576

e-mail: budsky.roman@volny.cz

 

Libor Budina

tajemník Platformy VIZE 0

tel.: 727 901 494

e-mail: budina@autoklub.cz

 

Sekce VOZIDLEM DO ZAHRANIČI byla vytvořena ve spolupráci s AUTOKLUBEM ČR.