EN
Materiály Agresivita za volantem

Agresivita za volantem

Agresivní chování v silniční dopravě lze definovat jako úmyslné chování, jež zvyšuje riziko vzniku dopravní nehody nebo konfliktu mezi účastníky silničního provozu a jehož příčinou je zlost či pocit nepřátelství, případně netrpělivost anebo snaha o úsporu času. Negativně se podepisuje všudypřítomný pocit nedostatku času a stres násobené častými dopravními zácpami. Příčin agresivního chování je více. Agresivní tak potenciálně může být každý z nás. Svou roli sehrávají vrozené dispozice, naučené chování i provokující vnější faktory . Někteří navenek slušní a spořádaní jedinci se agresivními stávají při řízení vozidla, které jim dává pocit moci, jejž postrádají na svém pracovišti či v rodinném životě. Extrémním projevem je tzv. silniční zuřivost (road rage), naštěstí se jedná o velmi řídký fenomén, který ovšem mívá za následek extrémní projevy násilí.

Na této stránce najdete užitečné informace o tom, co je agresivní a bezpohledné chování na silnicích, o jak rozšířený fenomén se jedná, jak se k němu staví některé evropské státy apod.

Viz níže tiskové zprávy nebo materiály ke stažení:

 - tisková zpráva Agresivita na silnicích je celosvětový problém

 

Materiály ke stažení

Platforma VIZE 0 - Agresivita (Šucha).pdf Platforma VIZE 0 - Agresivita SWOV.docx Platforma VIZE 0 - Dotazník ROADPOL.docx

Platforma VIZE 0, z.ú.
Pobřežní 665/21, Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 075 34 663
Ústav, neplátce DPH