EN
Média Projekt Start Driving: Jak zlepšit autoškolství

Projekt Start Driving: Jak zlepšit autoškolství

Asociace autoškol spolu s partnery z Platformy VIZE 0 realizuje již několikátý ročník úspěšného projektu Start Driving, v rámci něhož pořádá zdokonalovací kurzy pro mladé a začínající řidiče na 8 polygonech po celé ČR. Projekt je pro účastníky zcela zdarma, protože ho financuje fond zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Právě mladí a začínající řidiči jsou nejrizikovější skupinou - mají málo zkušeností z dopravního provozu i s řízením vozidla, často riskují... Asociace autoškol společně s Platformou VIZE 0 a dalšími partnery kromě vzdělávání této ohrožené skupiny prosazují také systémové změny v autoškolství - 2 fázový rakouský model vzdělávání, který od svého zavedení v Rakousku snížil nehodovost mladých řidičů o 30 %.

Video

Kontaktní osoba

Bc. Roman Budský, BA (Hons), MBA
roman.budsky@vize0.cz

Platforma VIZE 0, z.ú.
Pobřežní 665/21, Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 075 34 663
Ústav, neplátce DPH