EN
Média a tiskové zprávy| Start Driving 2022 - bezplatná "vysoká" škola řidičů

Start Driving 2022 - bezplatná "vysoká" škola řidičů

PROJEKT START DRIVING 2022 URČENÝ ZAČÍNAJÍCÍM ŘIDIČŮM, JEJICH RODIČŮM A UČITELŮM AUTOŠKOL POKRAČUJE I V ROCE 2022.

Hlavními částmi kurzu jsou zdokonalovací výcvik v reálném silničním provozu, zvládání rizikových situací na polygonu, přednáška dopravního policisty a nedílnou součástí je i dopravně psychologický seminář. Do projektu jsou kromě Asociace autoškol ČR a Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů zapojeni i další partneři – např. Asociace dopravních psychologů ČR, Platforma VIZE 0, Policie ČR, BESIP, GasNet a Škoda Auto.


„S ministerstvem dopravy více jak 2 roky připravujeme dobrovolný model zavedení možnosti jezdit ještě před závěrečnou zkouškou v autoškole pod dohledem doprovodné osoby (mentora), tak aby žák mimo průměrných pěti set najetých kilometrů v rámci autoškoly mohl rozšířit své zkušenosti za volantem v přípravném období min. o dalších 2 000 km.“ uvedl Aleš Horčička, předseda Asociace autoškol ČR.


Za Asociaci center bezpečných jízd k projektu předseda Jan Šťovíček uvádí: „Myslím, že se ve spolupráci s Asociací autoškol a dalšími partnery povedlo připravit dobrý koncept zaměřený z větší části na praktickou část. Mohl by se stát klíčem ke snížení nehodovosti nových řidičů a kromě zavedení modelu jízdy s doprovodnou osobu také k zavedení efektivního systému vícestupňové přípravy nových řidičů v ČR tzv. řidičáku na zkoušku.“


Současný systém výuky a výcviku v autoškolách je primárně orientován na předávání znalostí příslušných právních norem a zvládání základních praktických dovedností při ovládání vozidla. To již dávno neodpovídá moderním trendům přípravy nových řidičů, neboť nejsou dostatečně zohledněna specifika a osobnostní nevyzrálost mladých řidičů, jejich schopnost předvídat rizika, volit strategii jízdy adekvátní jejich řidičským dovednostem. Právě toto jsou oblasti, na které cílí obsah programu Start Driving. Účastníci si v části bezpečné jízdy na polygonu s vlastním automobilem vyzkoušejí řešení nestandardních jízdních situací. Součástí programu jsou také evaluační jízdy v provozu s akcentem na rozpoznávání rizik v souvislosti se silničním provozem, které mohou během jízdy za různých okolností nastat. „Hlavní myšlenkou, kterou budou lektoři frekventantům kurzů předávat, jsou poznatky, že je lepší, se do krizové situace v provozu vůbec nedostat. Kurzy jim také napomohou uvědomit si řidičské limity jich samotných i jejich automobilů,“ uvádí Roman Budský z Platformy VIZE 0.


„Start driving jinými slovy zhmotňuje na pilotním vzorku cca 2 500 účastníků nový systém přípravy řidičů, po čemž odborná veřejnost volá. Tedy, aby se mladým začínajícím řidičům dostálo co nejvíce
znalostí, dovedností a zkušeností v prvních fázích jejich řidičského života, tak aby jejich jízda nebyla metodou pokusů a omylů, které často končí tragicky. Zájem o kurzy nám dává pozitivní signály o tom, že veřejnost efektivnější přípravné či následné vzdělávání začínajících řidičů vnímá jako potřebnou záležitost, proti které nic nemají. Zavedení těchto modelů v zahraničí např. v Rakousku má prokazatelné výsledky. Mj. z našich dotazníkových průzkumů vyplývá, že 58 % absolventů autoškoly by uvítalo oficiální spolujízdy s jejich rodiči“ uzavírá Aleš Horčička.


Součástí projektu je také 12 kurzů pro učitele autoškol a zkušební komisaře, kteří pak budou ovlivňovat během výcviku v autoškole desetitisíce nových řidičů.

Více informací poskytne dopravní expert:

Bc. Roman Budský, BA (Hons), MBA
roman.budsky@vize0.cz

Doporučené články

Nové testové otázky mezi třemi vítěznými projekty v celounijní soutěži Road Safety Awards 2023
Zobrazit více
STUDENTI DÍKY PROJEKTU MOJE VIZE NULA OPĚT MĚNÍ K LEPŠÍMU BEZPEČNOST NA SILNICÍCH
Zobrazit více
Projekt START DRIVING pokračuje vzděláváním začínajících mladých řidičů i v roce 2023 - tisková konference s ministrem dopravy ze dne 7. 3. 2023
Zobrazit více
V sedmnácti za volant, řidičáky na zkoušku i přísnější sankce - změny v silničním zákoně
Zobrazit více

Platforma VIZE 0, z.ú.
Pobřežní 665/21, Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 075 34 663
Ústav, neplátce DPH