EN
Média a tiskové zprávy| Silnice EU i ČR jsou pro mladé stále nebezpečné

Silnice EU i ČR jsou pro mladé stále nebezpečné

Mladí řidiči ve věku do 24 let u nás zaviní každou šestou smrtelnou nehodu. Evropské unii se za uplynulou dekádu podařilo snížit počty obětí z řad mladých o třetinu, ČR zaostává. Bez náročné vícefázové přípravy mladých řidičů to nepůjde. Začínají se ledy hýbat i v ČR?

Mladí řidiči ve věku do 24 let jsou považováni za vysoce rizikové. To ostatně dlouhodobě potvrzují i statistiky dopravních nehod. Jak vyplývá z údajů zveřejněných Centrem dopravního výzkumu, v. v. i., a oddělením BESIP Ministerstva dopravy, například v roce 2020 zavinili 8 743 dopravních nehod z celkových 75 371 dopravních nehod zaviněných řidiči všech věkových kategorií vyšetřovaných Policií ČR. Vinou mladých řidičů zemřelo 66 z celkových 417 osob, které v roce 2020 zahynuly při dopravních nehodách zaviněných řidiči motorových vozidel, tedy každá šestá oběť. „Pravděpodobnost, že nehoda zaviněná mladým řidičem bude smrtelná, je o 43 procent vyšší než u řidičů ve věku nad 24 let,“ upozorňuje Roman Budský z Platformy VIZE 0. Vinou mladých řidičů bylo dále zraněno těžce 239 a lehce 3 298 osob. Celkové ztráty z dopravní nehodovosti mladých řidičů dosáhly výše 8,51 miliardy korun.

 

Počty obětí nehod z řad mladých v rámci EU poklesly o třetinu, ČR zaostává

Evropská komise i Evropská rada pro bezpečnost silničního provozu (ETSC) věnují bezpečnosti mladých osob na silnicích velkou pozornost. S ohledem na dlouhodobý socioekonomický a demografický vývoj doporučují věnovat pozornost mladým řidičům ve věku až do 30 let. Během uplynulé dekády docházelo ročně ke snížení počtu obětí z řad celé populace o 2,2 procenta, u mladých to bylo o 4,7 procenta (v ČR o 2,8 a 3 procenta). Za celou dekádu došlo v rámci Evropské unie o snížení počtu obětí jedinců ve věku od 15 do 30 let o nemalých 34 procent (oproti všeobecnému snížení počtu obětí o 19 procent). I tak jsou mladí na silnicích nadprůměrně ohrožení. Zatímco při nehodách v průměru umírá na 1 milion obyvatel 49 osob, u mladých je to 67 jedinců (v ČR se jedná o 54 a 80 osob). „Ze statistik dále vyplývá, že výrazně ohroženější jsou mladí muži. Na jeden milion mladých žen v populaci ročně připadá 25 obětí nehod, u mladých mužů je to hrozivých 106 mrtvých – více než čtyřikrát více (v ČR je to 29 a 109 jedinců). Velmi znepokojivým zjištěním je, že u osob ve věku 15 – 30 let jsou v rámci EU dopravní nehody příčinou 18 procent všech příčin jejich úmrtí (v ČR se jedná o 17 procent). U mužů ve věkové kategorii 18 – 24 let je to dokonce celá čtvrtina“, uvádí Roman Budský z Platformy VIZE 0. Mladí řidiči bez ohledu na míru jejich zavinění jsou účastníky 37 procent všech smrtelných nehod – v EU i ČR.    

 

Příčiny vážných nehod mladých řidičů

Za hlavní příčiny nehod způsobených mladými nováčky za volantem lze považovat nedostatek řidičských zkušeností, nedostatek jejich povědomí o možných dlouhodobých následcích vážných nehod, odvádění pozornosti od řízení mobilními telefony, podceňování vlivu užívání drog a alkoholu na výkon řidiče, klam nesmrtelnosti, hecování ze strany vrstevníků a v poslední době i zvýšenou úroveň agresivity. Dále pak se jedná o rizikové osobnostní charakteristiky mnoha nových mladých řidičů a také jejich nedostatečný potenciál včas odhalit a adekvátně vyřešit rizikové situace v provozu.

 

Evropská komise doporučuje vícefázovou přípravu nových řidičů

Evropská komise proto doporučuje vícefázový způsob přípravy nových řidičů. Její nedílnou součástí by mělo být zavedení tzv. řidičáku na zkoušku. V rámci zkušební doby je třeba soustředit pozornost na všeobecnou prevenci zaměřenou na všechny nové řidiče v podobě navazujícího zdokonalovacího vzdělávání. Jednat by se mělo zejména o zdokonalování ovládání motorových vozidel a dopravně psychologické vzdělávání s primárním cílem působit na rozvoj žádoucích postojů nových řidičů. Kurzy musí být zaměřeny na zdokonalování techniky řízení motorového vozidla či zvládání rizikových situací. V žádném případě nesmějí v účastnících vyvolávat sebepřeceňující pocity. Příprava musí být zaměřena na demonstraci hrozících rizik v silničním provozu.  

 

Ledy se začínají hýbat i v České republice

I v České republice se ledy pohnuly. O výrazné zlepšení připravenosti mladých řidičů na samostatnou řidičskou praxi dlouhodobě usiluje Asociace autoškol České republiky společně s dalšími partnery, kterými jsou například Platforma VIZE 0, Autoklub ČR, Ministerstvo dopravy, Policie ČR, Asociace psychologů, Česká kancelář pojistitelů i Škoda Auto. Zdůraznit je potřeba zejména projekt Start Driving určený mladým začínajícím řidičům a jejich rodičům. Jednotlivé vzdělávací kurzy jsou pojaty komplexně. Účastníkům nabízejí evaluační jízdy v reálném silničním provozu ve vozidle autoškoly pod dohledem zkušených učitelů jízdy, praktický výcvik na polygonu, přednášku dopravního policisty zaměřenou na vysvětlení příčin vzniku konkrétních vážných dopravních nehod a také přednášku dopravního psychologa. Zájem o účast na kurzech projektu meziročně roste. V roce 2021 bylo proškoleno 2 554 mladých začínajících řidičů ve věku mezi 18 a 24 lety, rovněž tak 237 jejich rodičů a 293 učitelů autoškol i zkušebních komisařů. Celkem tak vloni kurzy absolvovalo 3 084 osob, což je třikrát více než v roce 2020. „Velice oceňuji zájem rodičů absolvovat kurz společně s jejich potomky. To považuji za velmi důležité. Proto si v letošním roce bude moci každý mladý řidič do 24 let s sebou přivést jednoho z rodičů. Možnost spoluúčasti rodičů tak nebude omezená jako tomu bylo v předchozím období“, uzavírá Aleš Horčička.

Více informací poskytne dopravní expert:

Bc. Roman Budský, BA (Hons), MBA
roman.budsky@vize0.cz

Doporučené články

Nové testové otázky mezi třemi vítěznými projekty v celounijní soutěži Road Safety Awards 2023
Zobrazit více
STUDENTI DÍKY PROJEKTU MOJE VIZE NULA OPĚT MĚNÍ K LEPŠÍMU BEZPEČNOST NA SILNICÍCH
Zobrazit více
Projekt START DRIVING pokračuje vzděláváním začínajících mladých řidičů i v roce 2023 - tisková konference s ministrem dopravy ze dne 7. 3. 2023
Zobrazit více
V sedmnácti za volant, řidičáky na zkoušku i přísnější sankce - změny v silničním zákoně
Zobrazit více

Platforma VIZE 0, z.ú.
Pobřežní 665/21, Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 075 34 663
Ústav, neplátce DPH