EN
Média a tiskové zprávy| Nenechte se rozladit! Radí Platforma VIZE 0 v boji proti agresivním řidičům na českých silnicích

Nenechte se rozladit! Radí Platforma VIZE 0 v boji proti agresivním řidičům na českých silnicích

Kampaň Nenechte se rozladit - Řitiči reaguje na agresivitu na silnici, pomocí identifikace různých archetypů řidičů a jejich vlastností. Pomocí humoru se snaží jejich "obětem" ukázat možnosti, jak se nenechat vyprovokovat k dalšímu šíření agrese.

Lepič! Řítí se po silnici, jede těsně za vaším vozidlem a snaží se vás donutit zrychlit. Myškař! Těsně vás předjíždí a následně se vrací před vás, kličkuje bez dostatečné vzdálenosti. Vybržďovač! Úmyslně vás zpomalí přibržděním, aby vám ukázal dominanci. Znáte je? Nová kampaň “Řitiči” Platformy VIZE 0 ukáže způsob, jak se od nich nenechat vyprovokovat a s humorem si s nimi v klidu poradit.

 

Řidiči ve středním věku a začínající řidiči jsou nejvíce náchylní na důsledky stresu, které přerůstají v agresivní styl řízení. Za volantem se cítíme anonymně a jsme schopni dělat věci, které bychom tváří v tvář neudělali. Platforma VIZE 0 s podporou České asociace pojišťoven, České kanceláře pojistitelů - Fond zábrany škod, čerpacích stanic OMV, Centra dopravního výzkumu, Hedepy a ve spolupráci s Agenturou GEN katedry multimédií VŠE představuje komunikační kampaň “Řitiči” aneb “Nenechte se rozladit”. Projekt nepřímo navazuje na poznatky z projektu Agresivita zabíjí (ČAP, BESIP) a systematicky je využívá k vytvoření pozitivního řešení v situacích, kdy je účastník silničního provozu s agresí za volantem konfrontován. 

 

Několik důležitých statistik (Agresivita zabíjí ČAP, BESIP):

 

  • Až ve 40 % smrtelných dopravních nehod sehrává svou roli agresivita.
  • 7 z 10 řidičů se někdy nechá vyprovokovat k agresivnější jízdě.
  • 88 % Čechů je přesvědčeno o vzrůstající agresivitě na silnicích.
  • 60 % řidičů do 30 let se někdy záměrně lepí na auta před nimi.
  • Necelých 20 % řidičů do 30 let zrychlí, když se je někdo snaží předjet.
  • 87 % řidičů motivuje ohleduplná jízda ostatních.

 

 “Někteří řidiči mají tendenci definovat se za strážce veřejného pořádku a trestat některé poklesky ostatních ve své pravomoci – vybržďováním, blokováním předjížděcího pruhu, trvalým svícením dálkovými světly, používáním výhružných gest. Agresivní řidič svým jednáním nejen zvyšuje riziko vzniku dopravní nehody, ale také negativně působí na psychiku svých obětí. Může tak vznikat kaskádový efekt, kdy jeden rizikový jedinec vybudí agresi v řadě dalších lidí,” říká dopravní expert Roman Budský.

 

Kampaň “Řitiči” neboli "Nenechte se rozladit" přichází s pozitivním přístupem a vtipem jako nástrojem řešení nepříjemných situací na silnici a zároveň funguje jako kreativní výzkum. Projevy agrese prezentuje skrze karikatury Lepiče, Myškaře, Vybržďovače a další. Pomáhá tak účastníkům silničního provozu rozpoznat a pojmenovat agresivní řidiče, nenechat se vyprovokovat a s humorem situaci zvládnout třeba říkankou nebo vtipnou narážkou. Kampaň bude realizována v online prostředí a v rozhlasu, kde svůj hlas poskytl Petr Čtvrtníček. Do přímého kontaktu s komunikací navíc přijdou řidiči na čerpacích stanicích OMV. V rámci soutěže budou moci účastníci vyhrát kromě voucherů na Autodrom Sosnová i online terapii od Hedepy. Více o tom, kdo "Řitiči" jsou, jak se chovají a jak se proti nim bránit, se dozvíte na webové stránce ritici.cz, kde se můžete zapojit do kreativního výzkumu a navrhnout vlastního řitiče. Případně na našich sociálních sítích - Instagram, Facebook, Linked In, Twitter.

WEB RITICI.CZ

 

“Agresivní chování na silnicích zažíváme v různých podobách každý den. Přímo souvisí s tím, jací jsme, ale také s tím, co zažíváme, ať na silnici, či jinde.  Naše typická reakce na frustraci, či agresi je typicky opět agrese. Na silnicích ale takové možné “oplácení, či školení” druhých může končit tragicky. To nikdo z nás nechce! Vzpomeňme si na to a zkusme naší naštvanost (frustraci) nepřenášet na silnici”, říká ředitel Divize dopravních technologií a lidského faktoru PhDr. Pavel Řezáč, Ph.D. MBA.

 

V rámci výzkumné části zapojuje Platforma VIZE 0 účastníky silničního provozu do diskuse, jejímž cílem je hledání dalších typů “Řitičů” a hlavně hledání dalších postupů, jak se s nimi vypořádat. Výstupem po skončení kampaně bude e-learning k distribuci školícím pracovištím, autoškolám a kurzům bezpečné jízdy. 

 

"Investice do preventivních opatření včetně vzdělávání a osvětových kampaní jsou pro Nadaci Kooperativy prioritou. Sanace následků dopravních nehod a s ním spojené finanční plnění je mechanismus, který není schopen vyčíslit lidský rozměr dopadů nehody v případě, že dojde ke zranění či úmrtí. Agresivita za volantem je prokazatelně významným faktorem nehodovosti a proto jsme se rozhodli se na ni soustředit, jak na poli prevence, tak na úrovni legislativy.” říká ředitel Nadace Kooperativy Milan Medek.

 

V případě agrese za volantem je současná legislativní opora velmi obecná a neobsahuje přesné definice agresivního chování za volantem, jeho specifických projevů, ani konkrétní sankce, které za ně hrozí. Kampaň Nenechte se rozladit proto bude realizována společně se snahou Platformy VIZE 0 o legislativní změny s využitím zkušeností z vybraných států EU, kde legislativa definuje, co přesně agresivita je a ukládá konkrétní sankce.

 

 

Kontaktní informace pro média:

Roman Budský, dopravní expert Platfromy VIZE 0, roman.budsky@vize0.cz, 776 195 576

 

 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA KE STAŽENÍ V PDF

Více informací poskytne dopravní expert:

Bc. Roman Budský, BA (Hons), MBA
roman.budsky@vize0.cz

Doporučené články

Agresivita na silnicích - tisková konference Platformy VIZE 0
Zobrazit více
Piráti silnic čeká povinná terapie
Zobrazit více
Urážka policisty v Německu by se mohla prodražit
Zobrazit více
Jak žiji, tak řídím aneb práce s hněvem a agresivitou za volantem
Zobrazit více

Platforma VIZE 0, z.ú.
Pobřežní 665/21, Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 075 34 663
Ústav, neplátce DPH