EN
Média a tiskové zprávy| Konference: Budoucnost vzdělávání řidičů 2023: Martin Laur z Platformy VIZE 0 získal ocenění za významný přínos českému vzdělávání řidičů

Konference: Budoucnost vzdělávání řidičů 2023: Martin Laur z Platformy VIZE 0 získal ocenění za významný přínos českému vzdělávání řidičů

Platforma VIZE 0, založená Nadací Kooperativy s cílem zvýšit bezpečnost na českých silnicích, byly součástí největší odborné konference pro oblast vzdělávání řidičů od roku 1989. Ministerstvo dopravy s Asociací autoškol uspořádalo v Praze dne 20.10.2023 konferenci, jejímž jádrem bylo seznámení co nejširší skupiny učitelů autoškol a zkušebních komisařů s aktuální novelou Zákona č. 247/2000 Sb., která přináší největší změny v systému vzdělávání řidičů za posledních 20 let. Konferenci moderoval Libor Budina z PV0 společně s Jolanou Voldánovou. O novinkách ve vzdělávání řidičů na konferenci promluvili např.: ministr dopravy Martin Kupka, Martin Laur, Jan Matousek, Aleš Horčička, Stanislav Dvořák, Manuel Picardi, Jiri Novotny, Markéta Novotná, Jan Polák, Tomáš Neřold a další. Krom jiného zde byli oceněni osoby s významným přínosem pro české vzdělávání řidičů a to ve 4 kategoriích (za nestátní organizace, autoškoly, zkušební komisaři a státní organizace).

Člen představenstva pojišťovny Kooperativa a ředitel Platformy VIZE 0 Martin laur obdržel od ministra dopravy Martina Kupky ocenění za svou činnost v kategorii nestátní organizace.

Ocenění získal především za založení Platformy VIZE 0 prostřednictvím Nadace Kooperativy, která se rozvinula do uskupení více než 20 veřejných i soukromých subjektů. Platforma VIZE 0 usiluje o pozitivní vliv na dopravní bezpečnost a svou činnost zaměřuje na systémové změny a podporu projektů pro nejohroženější skupiny účastníků silničního provozu.

„Jsem rád, že se nám podařilo za 5 let od vzniku Platformy VIZE 0 realizovat a podpořit tolik užitečných projektů, které byly dobrým příkladem dobré praxe pro nastavení parametrů nové legislativy v otázce mladých řidičů, a to především spolufinancováním fondem zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Dále jsme s Asociací autoškol podnikli vzdělávací exkurze do zahraničí a zároveň pořádali odborný seminář v ČR pro přiblížení fungování rakouského vzdělávacího systémů začínajících řidičů v Rakousku. Věřím, že tyto aktivity pomohli pro restartování úvah o zavedení systémových změn. uvádí Martin Laur.

V posledních letech se rakouský systém vzdělávání snažil nejvíce přiblížit projekt START DRIVING, který popularizoval kurzy pro mladé začínající řidiče, ale i jejich rodiče a byl pro všechny zúčastněné zdarma. Na projektu zároveň spolupracují nejrůznější subjekty ze státní i soukromé sféry. To je i jeden z důvodů a akcelerátorů vzniku nové legislativy v otázce tzv. řidičáku na zkoušku a režimu L17 s postupným seznamováním možnostmi dalšího vzdělávání u široké veřejnosti.

Martin Laur na závěr dodává: „Chci poděkovat za toto ocenění obzvláště pak při příležitosti této skvělé akce, kterou Ministerstvo dopravy a Asociace autoškol uspořádali. Děkuji také všem členům a partnerům Platformy VIZE 0, se kterými jsme v uplynulém období spolupracovali. Je důležité všechny spojovat a propojovat nejrůznější aktivity a dosáhnout tak společného cíle daného filozofií Vize 0: systematického a výrazného snižování počtu lidí, kteří zbytečně zemřou nebo jsou vážně zraněni na silnicích.

 Více o samostatné akci na www.bvr2023.cz 

Martin Laur, člen představenstva pojišťovny Kooperativa

Martin Laur je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V pojišťovnictví pracuje od

roku 1999, kdy nastoupil do České podnikatelské pojišťovny, do odboru pojištění odpovědnosti.

V roce 2000 přestoupil do Právního úseku pojišťovny Kooperativa, jehož se v roce 2009 stal

ředitelem. Od roku 2016 do konce roku 2019 byl členem rozšířeného představenstva. K 1. 1. 2020

byl jmenován do představenstva pojišťovny Kooperativa, kdy převzal odpovědnost za proces likvidace pojistných událostí a další provozní činnosti. Martin Laur je předsedou Legislativní sekce České asociace pojišťoven (ČAP) a členem European Company Lawyers Association (ECLA). V roce 2018 se stal zakladatelem a ředitelem Platformy VIZE 0, která spojuje subjekty soukromého, veřejného a neziskového sektoru s cílem snížit počet mrtvých a vážně zraněných na českých silnicích.

Fotogalerie

Více informací poskytne dopravní expert:

Ing. Libor Budina
lbudina@koop.cz

Doporučené články

Rozhovor s Milanem Medkem na téma "Vize 0"
Zobrazit více
Nalaďte se na cestu s kapelou Čechomor
Zobrazit více
oPojištění.cz: Platforma VIZE 0 propojí projekty zaměřující se na bezpečnost silničního provozu
Zobrazit více
3. ročník projektu MOJE VIZE NULA
Zobrazit více

Platforma VIZE 0, z.ú.
Pobřežní 665/21, Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 075 34 663
Ústav, neplátce DPH