EN

Spolupráce
se Škoda Auto

Platforma VIZE 0 dlouhodobě spolupracuje se ŠKODA AUTO, a.s., Nadačním fondem ŠKODA AUTO a platformou HoppyGo. Společně sdílíme představy o zodpovědném přístupu k dopravní bezpečnosti, která je pro nás prioritou.

Více o spolupráci

Grantová výzva
Dopravní bezpečnost

Dopravní bezpečnost je jednou z dlouhodobých priorit Nadačního fondu ŠKODA AUTO i Platformy VIZE 0, založené Nadací Kooperativy. Ta vychází mimo jiné z dlouhodobého zodpovědného přístupu firem ŠKODA AUTO a Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group v této oblasti. Společně se snažíme přispět k tomu, aby se obyvatelé regionů Mladoboleslavska, Rychnovska a Vrchlabska, ať už jako chodci, cyklisté, nebo řidiči motorových vozidel cítili na veřejných pozemních komunikacích bezpečněji, vzájemně se respektovali a byli k sobě ohleduplní.

Chceme maximálně podporovat aplikaci preventivních opatření, pokud mají své jasné zdůvodnění. Máme ambiciózní cíl změny dopravního prostoru, který svým chováním všichni spoluvytváříme. Cílem grantového programu je zejména pomoci obcím a jejich obyvatelům, kteří jsou dopravou ohrožovaní. Chceme také nastartovat změnu v přístupu obcí k této problematice. Program je zaměřen zejména na prevenci, přípravu, analýzu dopravního prostoru nebo úpravu dopravního prostoru, která povede k zajištění vyšší dopravní bezpečnosti.

Více informací o programu

Asistenční systémy
pro záchranu životů

ŠKODA AUTO je od roku 2022 partnerem projektu Popularizace asistenčních systémů.

Intenzita silniční dopravy se neustále zvyšuje, s ní roste i počet dopravních nehod. V 95 % případů hraje hlavní roli lidský faktor. Jedním z významných opatření, jak počet dopravních nehod snížit, jsou asistenční systémy. Podpora plošného zavádění těchto chytrých moderních prvků aktivní a pasivní bezpečnosti má potenciál snížit počty usmrcených i těžce zraněných o desítky procent.

Více o asistenčních systémech →

Projekt
Start Driving

ŠKODA AUTO je od roku 2021 partnerem projektu Start Driving.

Projekt vychází z rakouského modelu vzdělávání mladých začínajících řidičů, jehož efektivitu potvrzuje prokazatelný pokles nehodovosti u mladých řidičů v Rakousku. Kurzy Start Driving prohlubují znalosti a řidičské dovednosti formou seminářů, workshopů a praktických jízd na polygonu. Díky Start Driving měníme pohled na způsob výuky mladých řidičů. Projekt Asociace autoškol ČR a dalších partnerů Platformy VIZE 0 probíhá od roku 2019, od roku 2021 ho podporuje nově i společnost ŠKODA AUTO. V roce 2021 zdokonalovací kurzy Start Driving absolvovalo více jak 3 tisíce mladých začínajících řidičů.

Web projektu Start Driving

Spolupráce s HoppyGo

S platformou HoppyGo pro sdílení vozů dlouhodobě spolupracuje Nadace Kooperativy, která založila Platformu VIZE 0. HoppyGo je peer-to-peer carsharingová služba, která bezpečně a jednoduše propojuje lidi, kteří mají auto, ale nepoužívají ho každý den, s těmi, co ho potřebují jen příležitostně. Jde o projekt ŠKODA AUTO DigiLabu. Více na www.hoppygo.com.

Nadace Kooperativy několikrát podpořila výzvu #SKODAAUTOpomaha a bezplatně nabídla havarijní pojištění pro auta z flotily ŠKODA AUTO i vozidla, která nezištně poskytují lidé prostřednictvím carsharingové platformy HoppyGo. Vozidla mohou zdarma užívat organizace pomáhající s rozvozem jídla, léků a dalších zásob ohroženým skupinám lidí v celé ČR.

Platforma VIZE 0 a Nadace Kooperativy se také připojily k nové kampani HoppyGo Ženy auta půjčují s cílem přivést majitelky vozů k tomu, aby prostřednictvím HoppyGo umožnily zvýhodněný pronájem svých vozidel svobodným matkám (i dalším znevýhodněným skupinám), které si nemohou pořídit vlastní vozidlo.

Za spolupráci děkujeme partnerům

Kontakty

Bc. Roman Budský, BA (Hons), MBA předseda expertní rady
roman.budsky@vize0.cz
Ing. Libor Budina projektový manažer
lbudina@koop.cz
Ing. Pavlína Al-Madhagi projektová manažerka
palmadhagi@koop.cz

Platforma VIZE 0, z.ú.
Pobřežní 665/21, Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 075 34 663
Ústav, neplátce DPH